Privacy Policy

Topstore Fashion hecht waarde aan het beschermen van uw privacy en het ontwikkelen van technologie die u de meest geavanceerde en veilige online ervaring geeft. Deze privacy policy is van toepassing op de website van Topstore Fashion en betreft het verzamelen van gegevens en gebruik. Door het gebruik van de website van Topstore Fashion maakt u kenbaar dat u akkoord gaat met de behandeling van gegevens zoals deze in deze verklaring wordt beschreven.

Het verzamelen van uw Persoonsgegevens

Topstore Fashion verzamelt persoonsgegevens, zoals uw e-mail adres, naam, thuis- en werkadres of telefoonnummer.

Er is ook informatie over uw computer hardware en software die automatisch wordt verzameld door Topstore Fashion. Deze informatie kan bevatten: uw IP adres, browser type, domeinnamen, toegangstijd en Website adressen. Deze informatie wordt gebruikt door Topstore Fashion om de service optimaal te kunnen uitvoeren, om de kwaliteit van de service te behouden en om te voorzien in algemene statistieken betreffende het gebruik van de website van Topstore Fashion.

Onthoud dat als u persoonsgegevens of persoonlijke gevoelige gegevens openbaart via de Topstore Fashion website openbare message boards, deze informatie verzameld en gebruikt kan worden door anderen. Noot: Topstore Fashion leest geen van uw privé online communicaties.

Topstore Fashion raadt u aan de privacyverklaringen van de Websites die u kiest te bezoeken vanaf Topstore Fashion te lezen zodat u kunt begrijpen hoe die Websites uw informatie verzamelen, gebruiken en delen. Topstore Fashion is niet verantwoordelijk voor de privacyverklaringen of andere inhoud op Websites buiten de website van Topstore Fashion en aan Topstore Fashion gerelateerde Websites.

Gebruik Persoonsgegevens

Topstore Fashion  verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om de website van Topstore Fashion Website te beheren en om de door u gevraagde services te leveren. Topstore Fashion gebruikt ook uw persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van andere producten of services die beschikbaar zijn vanaf Topstore Fashion en haar relaties. Topstore Fashion kan ook contact met u opnemen via enquêtes om uw mening over huidige services of over mogelijk nieuw aan te bieden services te onderzoeken.

Topstore Fashion gebruikt of openbaart gevoelige persoonlijke gegevens, zoals ras, religie of politieke voorkeuren niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Topstore Fashion houdt bij welke pagina’s onze klanten bezoeken op de website van Topstore Fashion, om te bepalen welke producten het meest populair zijn. Deze data worden gebruikt voor afgestemde tevredenheid en om te adverteren binnen Topstore Fashion naar klanten wier gedrag aangeeft dat ze geïnteresseerd zijn in een specifiek gebied.

Topstore Fashion zal uw persoonsgegevens nooit openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om: (a) te voldoen aan een uitvoeringsdecreet of aan een juridisch proces dat wordt gevoerd op Topstore Fashion of de site; (b) om de rechten of eigendom van Topstore Fashion te beschermen en verdedigen; en, (c) te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van Topstore Fashion, of het publiek te beschermen.

Wetgeving

De website van Topstore Fashion is verantwoordelijk voor de behandeling van de persoonlijke gegevens van haar klanten. Topstore Fashion verbindt zich ertoe om de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privé-leven en de behandeling van de persoonlijke gegevens, en alle voorschriften met betrekking tot deze materie, te respecteren.

Gebruik van Cookies

De website van Topstore Fashion gebruikt “cookies” om u te helpen de uw online ervaring op u te kunnen afstemmen. Een cookie is een klein tekstbestand dat automatisch door de Web pagina server op uw harde schijf wordt opgeslagen. Cookies kunnen niet worden gebruikt om een programma te laten werken of om virussen op uw computer te plaatsen. Cookies worden op unieke wijze aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een web server in het domein dat u de cookie heeft toegekend. Een van de primaire doelen van cookies is om te voorzien in een middel om u tijd te besparen. Het doel van een cookie is om de Web server in te lichten dat u bent teruggekomen naar een specifieke pagina. Bijvoorbeeld, als u Topstore Fashion pagina’s individualiseert, of u zich registreert bij een de website van Topstore Fashion, zal de cookie Topstore Fashion helpen bepaalde informatie over u te herinneren voor latere bezoeken. Dit vergemakkelijkt het proces betreffende het opslaan van uw persoonlijke gegevens, zoals betaaladres, afleveradres etc. Wanneer u terugkeert naar de website van Topstore Fashion , zal de informatie die u reeds heeft opgegeven worden teruggehaald, zodat u makkelijk de op u afgestemde Topstore Fashion kenmerken kunt gebruiken. De meeste Web browsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt meestal de instellingen van uw browser wijzigen om het gebruik van cookies uit te schakelen, als u daar voorkeur aan geeft. Als u kiest om het gebruik van de cookies uit te schakelen, leidt dit echter tot een minder goede werking van de interactieve kenmerken van de website van Topstore Fashion.

Betaling gegevens en veilige betalingen

De bankgegevens die nodig zijn voor de betaling van de bestellingen, worden uitsluitend gecollecteerd en behandeld door onze dienstverlener Mollie (de behandeling van deze persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd conform de privacy policy van Mollie, die beschikbaar is op zijn website). Topstore Fashion heeft zelf geen toegang tot jouw bankrekeningnummer of creditkaartnummer. Tijdens het bestelproces en bij het gebruik van contactformulieren wordt gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.

Wie behandelen jouw gegevens binnen Topstore Fashion :

Alleen de werknemers van de Topstore Fashion en van haar logistieke partners zullen de persoonlijke gegevens van de klanten gebruiken. Daarbij is het enige doel om de bestelde producten en diensten te leveren en te factureren, om contact op te nemen met de klanten in geval van problemen, om op een persoonlijke manier te communiceren met de klanten, of om een gepersonaliseerde website aan te bieden, die rekening houdt met de interesses en voorkeuren van de klanten.

Geheimhouding

De personen die handelen onder het gezag van de verantwoordelijke, alsmede de verantwoordelijke zelf en zij die toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Rechten van bezoekers en onze cliënten

Als bezoeker of klant van onze website heb je het recht om je tot Topstore Fashion te richten met de vraag of wij jouw gegevens verwerken. Topstore Fashion zal binnen vier weken na het verzoek per email doorgeven welke gegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en waar deze gegevens vandaan komen, aan wie ze worden verstrekt en voor welke doelen dit gebeurt. Je hebt tevens het recht om de betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Je kunt dit verzoek doen als de gegevens feitelijk onjuist zijn, voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel in strijd met de wet worden verwerkt.

Afmelden van de nieuwsbrief

Wanneer je geen nieuwsbrief meer van Topstore Fashion wilt ontvangen, kun je dit laten weten door te klikken op de link in de nieuwsbrief.

Doorlinken via onze website

De website van Topstore Fashion kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten, die niet onder het beheer van Topstore Fashion vallen. Topstore Fashion is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of naleving van de privacy regels door de beheerders van de betreffende sites. Het opnemen van links naar andere sites impliceert daarnaast ook geen goedkeuring van Topstore Fashion met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Adreswijziging

Klanten verplichten zich Topstore Fashion van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang Topstore Fashion geen adreswijziging heeft ontvangen, blijf je aansprakelijk voor de door jou bestelde artikelen die op het oude adres worden afgeleverd.

Tot slot

Heb je na het lezen van deze privacy policy toch nog vragen over de bescherming van je privacy tijdens je bezoek aan de website? Stuur dan een mail naar info@topstore-fashion.be  We zullen je vraag dan zo spoedig mogelijk beantwoorden. Topstore Fashion kan deze privacy policy tussentijds aanpassen, wanneer er zich ontwikkelingen voordoen op het gebied van bijvoorbeeld technologie, wetgeving, verwerkingen of verstrekkingen. Topstore Fashion raadt u aan om periodiek deze Verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe Topstore Fashion uw informatie beschermt.

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang updates over onze promoties en producten.